smarta lösningar inom klimatsmart energi, El,VVS, markarbeten och datanät.

solenergi och energilagring

Börja producera din egen el!

Vi hjälper dig att producera din egen el vilket ger lägre energikostnader och minskat klimatavtryck. Ett eventuellt överskott kan säljas tillbaka till allmänna nätet.

solpaneler , soltegel eller både och?

 

Du kan ha solpaneler på taket eller på marken. Vi anpassar oss efter förutsättningarna för din fastighet.

På taket kan du ha soltegel där varje panna har en solpanel. De kopplas samman till en helhet.

Ofta är en kombination av båda det optimala. Kom ihåg att energi skapas även när det är molnigt!

Solenergi - Så fungerar det

Solen ger energi som direkt används för din förbrukning i fastigheten. Samtidigt lagras energi i batteriet så du har en reserv. Har du en elbil lagras energi också i den. När solen ger mer än du förbrukar och batteriet är fullt säljer du tillbaka energi till elnätet. Du övervakar allt med en app i din telefon.  

Helhetslösning oberoende av leverantör

Vi arbetar med helheten. Det innebär att vi arbetar med alla delar av din anläggning och ser över hur du kan skapa så effektiv energiproduktion som möjligt.

De flesta Solenergiföretag marknadsför sina egna produkter och är då låsta till sina egna lösningar.

Vi väljer produkter som passar just dina förutsättningar och tittar även på hur din elanläggning är byggd så att du kan effektivisera energiuttaget  

elinstallationer och laddning av elbilar

Behöver du hjälp med felsökning, installationer eller en total omdragning av el? Eller behöver du en laddstolpe med laddbox till din elbil?

 Vi arbetar både med små uppdrag och längre projekt.

Laddning av bil, båt och motorcykel

Vi har valt att använda en laddbox som belastar husets faser jämt. Då tar laddningen kortare tid och du riskerar inte att någon fas blir överbelastad och att säkringarna går. Många laddare på marknaden har inte denna funktion.

Ibland behöver du anpassa elanläggningen i din fastighet för att laddaren ska fungera optimalt. Vi gör alltid en första snabb besiktning för att ge dig råd om vad du behöver göra.

elbesiktning och säkerhet

Alla elanläggningar behöver ses över regelbundet för att fortsätta att fungera effektivt och att vara säkra. 

Vi hjälper dig med att besiktiga elen så att du inte råkar ut för några tråkiga överraskningar.

Vi rekommenderar också att du gör en grundlig elbesiktning innan du köper en ny villa eller sommarstuga.

Elinstallationer och underhåll

Vi utreder, dimensionerar, bygger och underhåller alla typer av elanläggningar.

 

markarbeten, VVS och datanät

På hemmaplan på Ljusterö arbetar vi med markarbeten och  VVS

Vår breda kompetens gör att du får mindre arbete med samordning. En kontakt – flera kringtjänster.

 

markarbeten

Vi erbjuder maskingrävning, schaktning, markplanering. Vi kan också ordna med transporter med traktor och släp.

vvs

Vatten, Avlopp och Pumpar.

datanät

Vi har allt som behövs för ett komplett data eller telenät med datakabel, patchkablage, modularjack, modularuttag, patchpaneler, väggstativ, fiber etc. Vi hjälper till med installation men ser också till att testa ordentligt med din egen utrustning.